NASZ IMPACT


Naszym celem jest pielęgnowanie wiecznych wartości piękna, dobra i prawdy we wszystkich projektach artystycznych i komercyjnych, które realizujemy.

W Shootme podnosimy na piedestał wiekopomne wartości platońskie – piękno, dobro i prawdę, wzbogacając je harmonią i miłością. Nasi artyści traktują te wartości jako podstawowe kryteria, które kierują naszymi działaniami w każdym projekcie.

Nasze zobowiązanie wykracza poza realizację wysokiej jakości produkcji wizualnych. Obejmuje współpracę z klientami, którzy dzielą nasze wartości etyczne. Co roku, nasz zespół artystyczny oraz produkcja podejmują się projektów społecznych na zasadzie pro bono, wykorzystując nasze umiejętności, by inspirować do zmian na lepsze i wspierać potrzebujących. Aktywnie uczestniczymy w dyskusjach o etyce oraz zmieniającym się krajobrazie naszej profesji, dzieląc się naszymi przemyśleniami podczas branżowych wydarzeń i publicznych dyskusji. Stosując najnowsze technologie z rozwagą, zawsze jesteśmy czujni na możliwe zagrożenia.

Głęboka więź z naturą motywuje nas do wykorzystywania naszych zdolności w celu wsparcia naszej planety. W każdym komercyjnym projekcie dążymy do nadania głębszego sensu i piękna, tworząc most między reklamą a sztuką. Pielęgnując wspólnotę, jednocześnie wspieramy indywidualne ambicje i marzenia naszych twórców.

Podstawą naszej działalności jest przestrzeganie praw człowieka, promowanie integracji i różnorodności zarówno w komunikacji werbalnej, jak i wizualnej. Wierzymy, że poprzez otwarty dialog i wzajemny szacunek możemy wspólnie tworzyć świat, który jest odzwierciedleniem wartości dobra, prawdy i piękna.
ANALIZA INTERESARIUSZY


Fundamentem Shootme są ludzie, z którymi współpracujemy najczęściej: nasz główny zespół, stali kontrahenci oraz artyści, których reprezentujemy.

Ci ludzie są sercem naszej organizacji - to dzięki nim możemy robić to co robimy.

Poza tym rdzeniem znajdują się pierwsi odbiorcy naszej pracy: agencje kreatywne i klienci a także i inni partnerzy, z którymi współpracujemy przy projektach, którzy jako pierwsi spotykają się z naszym procesem i sztuką.

Dalej, na horyzoncie, są odbiorcy, konsumenci i lokalne społeczności, które angażują się w naszą pracę, uczestniczą w naszych wydarzeniach i czerpią inspirację z naszej obecności w mediach społecznościowych.
Na każdym etapie działania rozpowszechniamy kreatywność wokół nas.


ANALIZA ISTOTNOŚCI


Spośród zakresów tematycznych, które są istotne dla działalności biznesowej, wybraliśmy te, które mają największe znaczenie dla Shootme, i podzieliliśmy je na trzy główne obszary:

Zmiany wewnątrz firmy: etyka Shootme, nasze relacje z lokalnymi społecznościami, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan naszych współpracowników i kontrahentów oraz różnorodność i równe szanse.

Zmiany związane z naszą działalnością kreatywną: konsumpcjonizm, wpływ mediów społecznościowych, odpowiedzialny marketing i etyka w przemyśle kreatywnym.

Zmiany wykraczające poza biznes kreatywny: rozwój nowych technologii, wpływ na środowisko i konsumpcjonizm.


NASZ ZESPÓŁ KREATYWNY


W Shootme łączymy kreatywne umysły. Naszym priorytetem jest stworzenie przestrzeni, gdzie kreatywność może swobodnie się rozwijać. W naszym zespole budujemy kulturowe mosty poprzez:

◌ Integrację pokoleń i różnorodnych doświadczeń, co sprzyja ciągłemu procesowi nauki.

◌ Oferowanie naszym artystom platform do rozwoju przez udział w konferencjach, wydarzeniach oraz różnorodnych projektach.

◌ Wspieranie naszego stałego zespołu oraz artystów w ich edukacyjnych przedsięwzięciach i dzielenie się ich ekspertyzą, z wieloma z nich jako aktywnymi wykładowcami i doktorantami w prestiżowych uczelniach.

◌ Zbieranie i dzielenie się wiedzą o sztucznej inteligencji aby nasza kadra mogła kreatywnie wykorzystywać AI, sesje wewnętrzne jak „Kurs przygotowania Treatment’u” prowadzony przez Kasię Sasinowską czy „AI Training” z Szymonem Furim Brzozowskim.

◌ Organizowanie warsztatów czy wspólnych wizyt w muzeach i galeriach.
NASZA BRANŻA


W świecie branży kreatywnej, Shootme wyróżnia wiedza ekspercka - jesteśmy kuratorami kultury, pracujemy na przecięciu różnorodnych kulturowych kodów takich jak sztuka, muzyka, film, fotografia i technologia. Dbamy o kulturowe powiązania w branży, poprzez:

◌ Aktywny udział w branżowych wydarzeniach i konferencjach, pełniąc rolę ekspertów i panelistów, co uwidacznia się w naszym zaangażowaniu w 11 kluczowych konferencjach w roku 2023.

◌ Tworzenie Shootme AI Labs, które mają na celu wspieranie ekspresji kreatywnej poprzez technologię AI, a nie jej zastępowanie.

◌ Przekraczanie granic i celebrację sukcesów naszych ludzi: jak na przykład sukcesu Marysi Surzyckiej, która zdobyła prestiżową nagrodę ADWO/MAN.

◌ Organizację wydarzeń otwartych dla wszystkich, promujących równe traktowanie każdego uczestnika, eliminujących potrzebę
specjalnych zaproszeń dla VIP-ów.
JAK TO OBECNIE WYGLĄDA:


Firmy często przykładają większą wagę do zysków niż do kwestii środowiskowych, czasami zaniedbując dobro społeczne, choć od czasu do czasu starają się łączyć oba te aspekty i budować wzajemną korzyść.

Naszym celem jest osiągnięcie równowagi między tymi trzema elementami.


JAK CHCEMY ŻEBY TO WYGLĄDAŁO:

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


Zakres 2024 i dalej
Nasz zespół kreatywny Wprowadzenie systemu zbierania feedbacku po każdym projekcie Sformalizowanie naszych relacji biznesowych ze wszystkimi stałymi współpracownikami Wprowadzenie zasad dobrej współpracy dla stałego zespołu Jeden projekt pro bono rocznie jako szansa dla każdego członka zespołu Shootme
Nasza branża Wprowadzenie kodeksu etycznego postępowania i udostępnienie go naszym kontrahentom Organizacja i uczestnictwo w co najmniej 15 wydarzeniach społecznych Wprowadzenie polityki weta dla zespołu przy wyborze nowych projektów Prowadzenie sesji impact'u branży podczas naszych wydarzeń Shootme
Szersza społeczność Ustanowienie minimalnych standardów ochrony środowiska dla każdego naszego projektu Sponsorowanie nagrody dla obiecującego kompozytora, zwycięzcy konkursu FMF Pomiar emisji zakresu 1 i 2. Wprowadzenie możliwości mierzenia CO2e dla realizowanych przez nas projektów Ograniczenie rozwoju firmy: rozwinęliśmy się o 25% w 2023. Naszym celem jest ograniczenie wzrostu do 10% lub mniejKODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO


PRAWA CZŁOWIEKA TO BASIC

W naszej firmie oraz w relacjach z partnerami priorytetem jest zapewnienie równego traktowania wszystkich osób. W procesie selekcji pracowników, współpracowników i klientów nie uwzględniamy ich poglądów politycznych, płci, wieku, narodowości, orientacji seksualnej ani statusu materialnego. Współpracujący partnerzy zobowiązani są do tworzenia uczciwego i bezpiecznego środowiska, w którym te zasady są przestrzegane, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do rynku, procesy zatrudniania, awansowania oraz ogólną współpracę.

ETYKA W BIZNESIE

W działalności biznesowej przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji i oczekujemy tego samego od naszych partnerów i podwykonawców. Aktywnie przeciwdziałamy wszelkim formom porozumień ograniczających konkurencję oraz konfliktom interesów.

Shootme stanowczo potępia korupcję w sferze urzędniczej i gospodarczej, przekupstwo, pranie brudnych pieniędzy oraz wszelkie inne formy korupcji. Takie działania są karane zgodnie z obowiązującym prawem, a ich praktykowanie jest surowo zabronione wśród wszystkich osób współpracujących z naszą firmą, bez względu na formę. Oznacza to jednoznaczny zakaz oferowania, obiecywania, wręczania lub przyjmowania jakichkolwiek korzyści, które mogą prowadzić do naruszenia zasad uczciwości w wykonywaniu obowiązków lub zachowaniu.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Każde zachowanie niezgodne z naszą kulturą i kodeksem postępowania można zgłosić. Zgłoszenia mogą być składane anonimowo przez ankietę zwrotną po zakończeniu projektu lub bezpośrednio do Shootme. Każde zgłoszenie traktujemy bardzo poważnie i przeprowadzamy dokładne dochodzenie w każdej sprawie.
WYKORZYSYTYWANIE BIZNESU JAKO SIŁY ŁĄCZĄCEJ KULTURY


Społeczność branży kreatywnej zawsze była dla nas ważna. Chcieliśmy, aby była inkluzywna, napędzała nasze zasoby twórcze, jednocześnie zachowując elementy zabawy i zdrowej rywalizacji. Przez ostatnie lata zbudowaliśmy taką społeczność wokół Shootme, zapraszając Was na nasze firmowe wydarzenia.

Jednak w 2023 roku udało nam się wynieść tę wspólnotę na nowy, meta-poziom.

Nasi twórcy — Mac Adamczak, Maciek Miloch i Dorota Szulc — byli prelegentami na konferencji Power On, gdzie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat umiejętności przyszłości w branży kreatywnej. Wystąpili także producenci Michał “Shootman” Majewski i Marysia Surzycka.

Latem, jako Shootme, zaprosiliśmy Was na Garden FLOW w ogrodzie Błękitnego Pałacu, gdzie praktykowaliśmy medycynę ruchu z Anną Sierpowską, cieszyliśmy się akustycznym koncertem Józefa Orlińskiego i Alka Dębicza, wyrażaliśmy siebie w ekstatycznym tańcu, uczestniczyliśmy w artystycznych występach, a wieczór zakończyliśmy pokazem najciekawszych produkcji artystycznych od Shootme.

To wydarzenie w pełni ukazuje zaangażowanie Shootme w budowanie społeczności poprzez twórczą ekspresję i podkreśla nasze oddanie zrównoważonemu rozwojowi, integrując ogród nie tylko jako miejsce, ale jako aktywnego uczestnika wydarzenia. Tworząc przestrzeń, w której sztuka i natura współistnieją harmonijnie, Shootme wzmacnia swoje podstawowe wartości w praktyce.

Podczas Imagination Day, największej międzynarodowej konferencji dla branży kreatywnej i marketingowej, oddaliśmy głos światowej sławy nomadyczce-futurystce Monice Bielskyte, a także naszemu własnemu Pawłowi Fabjańskiemu.

Po tylu latach w branży nadal jesteśmy nienasyceni i ciekawi świata. Ciągle zadajemy sobie pytanie, czym jest rdzeń kreatywności. Jak można go odżywiać poprzez ruch, naturę i kontakt z innymi? Jak tworzyć, nie wypalając się? Jak łączyć sztukę, komercje, technologię i nas — ludzi pracujących w tym samym środowisku?

W 2023 roku dzieliliśmy się naszą wiedzą, doświadczeniem i inspiracjami. Daliśmy również przestrzeń innym twórcom i pozwoliliśmy sobie na bycie inspirowanymi. Ale przede wszystkim, razem z Wami, eksplorowaliśmy tematy zdrowych relacji, bycia razem, granic i wzajemnego wpływu.

Keep it real.
Marysia Surzycka

Artists   DNA   Production   Contact   Impact   AI Labs


Follow: ︎ ︎ ︎ ︎ ︎


©2009—2024 SHOOTME
All rights reserved


Designed by
Thisispaper Studio
zaxarov.com