Maciej Przężak PWEE3000

Follow: ︎ ︎

Siłą Maćka Przężaka jest multidyscyplinarność i skrupulatność. Maciek patrzy i działa szeroko, jednocześnie jest szczegółowy, skupiony, dokładny. Mnogość zainteresowań go nie gubi, ale pozwala tworzyć bogate, spójne wizualnie historie, które są solidnie umocowane w świecie artysty lub marki. Obrał formalną edukację, studiując malarstwo i grafikę, w życiu zawodowym dotknął każdego etapu produkcji, zajmował się animacjami poklatkowymi i 3D.

Reżysersko zanurzony w lifestyle'u, muzyce, technologii i animacjach. Potrafi zunifikować różnorodność zawodowych oraz artystycznych doświadczeń i wymieszać je w dobrych proporcjach, co owocuje bardzo pozytywnym feedbackiem ze strony agencji, produkcji i kreatywnych. Świadome wykorzystywanie narzędzi, znajomość procesów, warsztat artystyczny i osobista wrażliwość Maćka dają poczucie bezpieczeństwa oraz wizualne zaspokojenie.Artists   DNA   Production   Contact   Impact   AI Labs


Follow: ︎ ︎ ︎ ︎ ︎


©2009—2024 SHOOTME
All rights reserved


Designed by
Thisispaper Studio
zaxarov.com