Michał Klusek

Follow: ︎

Połączenie dokumentalnej wrażliwości z estetyką fotografii komercyjnej.

Jako fotograf porusza się w przestrzeni wspólnej dwóm, w dużej mierze przeciwstawnym, sposobom zapisywania chwili na zdjęciu. Pomiędzy dokumentem, skupieniu na esencji spontanicznych momentów i uchwyceniu ich tak, by nie naruszyć kruchej atmosfery wydarzającej się rzeczywistości, a fotografią komercyjną, gdzie kreacja i warunki doświadczenia są od początku zaplanowane, skonstruowane, a następnie egzekwowane.

“Pomiędzy tymi dwoma obszarami widzę przestrzeń swoich działań artystycznych.

Fundamenty mojego sposobu zapisu rzeczywistości na zdjęciach powstały na trzech płaszczyznach doświadczenia. Studia z filozofii, wynikające z głębokiego zainteresowania otaczającym światem, wieloletnią pracę w reklamie na stanowisku dyrektora artystycznego oraz pasję do fotografowania uważam za najistotniejsze elementy, budujące moją świadomość wizualną.

W swojej pracy w branży reklamowej miałem unikalną okazję do obserwowania jak powstaje obecnie najistotniejsza przestrzeń komunikacyjna - social media. Współczesny sposób komunikacji między markami, a ludźmi wydarza się na platformach, które skracają dystans między jednostką, a organizacją. Wykreowało to zupełnie nowe normy, dotyczące komunikacji wizualnej.

W świecie, w którym największe marki mówią do nas z poziomu użytkownika, takiego samego, jak nasz znajomy/przyjaciel, każda forma komunikacji, obarczona sztucznością wykreowanego komercyjnie komunikatu, jest bardzo szybko wychwytywana i traktowana zgodnie z zasadami, na jakich funkcjonuje zagadnienie “ślepoty banerowej”.

Na bazie swoich doświadczeń w branży kreatywnej zrozumiałem, że na płaszczyźnie estetycznej pojawiła się zupełnie nowa przestrzeń dla fotografii. Pomiędzy wyidealizowanym w sposób dystansujący obrazem, a komunikacją typu “treści wygenerowane przez użytkownika” jest miejsce, w którym widzę swoją działalność jako fotografa komercyjnego. Ta właśnie perspektywa otaczającego świata konstytuuje estetykę moich fotografii.”
Artists   DNA   Production   Contact   Impact   AI Labs


Follow: ︎ ︎ ︎ ︎ ︎


©2009—2024 SHOOTME
All rights reserved


Designed by
Thisispaper Studio
zaxarov.com